windwos

  1. sampsi

    mikä windows käytössä?

    mikä windows käytössä?
  2. sampsi

    windwos vs linux

    Kumpaa käytät mielummin?